Stammeområder

I 2021 startet vi opp et arbeid i stammeområder (Tribal areas) i nærheten av Ubalanka. I disse stammeområdene er det svært vanskelig for fremmede å få innpass, men vi har lenge ønsker å starte et arbeid her.  De stedene vi arbeider, Nellipudi og China Garlapadu, ligger mangfoldige mil fra byene og sivilisasjonen, og befolkningen følger eldgamle tradisjoner og er mistenksomme på alt nytt. 

Nå har det seg slik at hun som leder arbeidet vårt her, Mrs Prasanthi Kumari, en av våre tidligere bibelskoleelever, er en bekjent av noen i disse områdene, og hun har dermed fått innpass.  Hun og en assistent tar seg av barna når foreldrene, både mor og far, reiser hjemmefra for 6-7 dager av gangen for å arbeide.  Barna får da lære hygiene og om det å ta vare på helsa.  Om kveldene får barna leksehjelp i et par timer, og deretter blir det middag.  Foreldrene/de voksne i disse landsbyene, er svært glade for at vi gjør denne tjenesten.  De voksne som ikke reiser bort for å arbeide, men som driver arbeid på de lokale markene, tar barna med seg på arbeid for at de skal hjelpe til – og dermed ser vi at det gamle systemet fortsetter.  Skolegang må det motiveres for! Verken voksne eller barn har begrep om hvor viktig det er med skolegang og utdannelse.  Men vi har jo sett tidligere at det synker inn etter hvert – de samme holdningene møtte vi da vi begynte vårt arbeid i Ubalanka og omegn på slutten av 1990- årene.

Nesten alle familiene her bor i huts. De lager bambus gjerder for å beskytte seg mot rev og farlige dyr.  Noen av husene har elektrisk strøm, de fleste ikke. Disse menneskene tilber sine lokale guder, (kjenner ikke til hinduismen eller noen annen religion).

Nylig satte vi opp et lite bygg som tjener som dag-senter og Tuition Center (læresenter), og på søndagene søndagsskole og en såre enkel kirke.  Kostnadene var på ca. kr. 10.000, så det var jo svært så overkommelig!