Generelt om fadderbarn

slide_fadderbarn

En beskjeden start har gradvis vokst fordi stadig flere har ønsket å bli faddere til “våre” barn

Pr. idag har vi ca. 300 fadderbarn – fra 2 års alderen og oppover. Alle våre fadderbarn er fra svært fattige kår – de mangler det meste. Mange av dem har mistet en eller begge foreldre. Barna bor hos familie/slektninger, de fleste hos besteforeldre eller tanter og onkler. Noen bor på senteret vårt eller hos noen av lederne våre i en overgangsperiode når ulykker eller tragedier skjer og barna mister foreldre – til familien kommer på banen. Det kan være vanskelig økonomisk for familien/slektninger å ta inn et ekstra barn, men med støtte fra oss ønsker familien å ta omsorg for barnet. På senteret i Ubalanka og på dagsentrene i landsbyene rundt Ubalanka får barna 2 måltider pr dag, og leksehjelp, dette gjelder alle virkedager.

Utdanning og skolegang

Barna forblir fadderbarn hos oss inntil de har fått seg en utdannelse eller begynner å tjene penger selv. Etter å ha fullført 10 klasse, som egentlig alle barn skal i India nå, så har noen av elevene våre gått videre på 2-årig Intermediate (gymnas) og en sjelden gang college. Vi ønsker å hjelpe de fleste til en yrkesrettet utdannelse der de har mest sjanse til å få jobb. All skolegang etter 10. klasse, evt. Intermediate, må det betales for, og det er svært sjelden at barnas familie har anledning til å bekoste dette. Til vår store glede ser vi at det ofte er et ønske hos fadderne at deres barn får en utdannelse og at de er villige til å være med å betale denne.

Foreldrene til mange av skolebarna er analfabeter og svært fattige. De fleste vil nå gjerne at barna skal gå på skole og få utdannelse. Selv har de arbeidet på rismarkene fra de var barn. De ønsker et bedre liv for barna sine, og at barna skal være i stand til å ta seg godt av dem når de blir gamle.

Det hender at jentene blir giftet bort mens de fremdeles går på skolen – (altfor tidlig etter vår oppfatning) og da er det ikke alltid jentas foresatte eller brudgoms foreldre går med på at utdannelsen fullføres. Normalt skal alle barn fullføre 10. klasse. Våre barn fortsetter på Intermediate (2-årig) dersom de har interesse av det, og/eller får en utdannelse der de har sjanse til å få et bedre liv enn deres foreldre hadde.

Det hender at vi har spesielt flinke barn som har et ønske om å fortsette med å få seg en høyere utdannelse. I de tilfellene prøver vi, ofte sammen med fadderen, å hjelpe dem med dette. Som eks kan vi nevne en medisinstudent, sykepleiere og en ferdig utdannet farmasøyt.

Fadderordning

Månedsbeløp er kr. 350,- for hvert barn. For disse pengene får barnet mat og klær, skolemateriell og skoleuniformer samt hjelp med lærer til lekselesing.

Anna Ministries tar ingenting av pengene som faddere støtter med til administrative kostnader. Alle som jobber med Anna Ministries i Norge gjør dette på frivillig basis. Slik vil maksimalt av pengene komme til dem som trenger dem mest – barna i India. Alle pengene oversendes direkte til arbeidet i India. Våre reiseturer til India dekkes privat.

En eller flere av oss reiser til India en gang i året (som sagt, dette betaler vi selv), vanligvis i januar eller februar måned. Når noen av fadderne ønsker det, kan vi ta med en liten gave til deres fadderbarn -eller de kan overføre noen penger til vår konto, så vi kan kjøpe noe i India til barnet deres. Det er også mulig å formidle f.eks. bursdagsgave til barnet dersom noen ønsker det.

Fadder

Dersom du ønsker å bli fadder kan du benytte dette skjemaet. Anna Ministries er godkjent av Skattedirektoratet til å motta gaver som gir giver rett til skattefradrag. I 2021 er maksimalt fradrag til en eller flere organisasjoner kr 50.000. I 2022 er dette beløpet kr 25.000.