Dagsentre

slider_dagsentre

Anna Ministries driver i dag 7 dagsentre med totalt ca. 450 barn, hvorav ca. 190 er fadderbarn.

Sentrene er plassert i landsbyer nær Ubalanka. Alle barna her får hjelp av lærer til leksene. Dessverre har vi ikke anledning til å gi mat særlig ofte til de elevene som ikke har fadder. Fadderbarna får selvsagt mat (to måltider om dagen). Grunnen til at vi opprettet dagsentre på steder hvor vi ikke har fadderbarn, var ganske enkelt at landsbybeboerne kom til oss og bad oss betale for en lærer som kunne hjelpe barna deres med leksene. Foreldrene var ofte ikke istand til å hjelpe barna med skolearbeidet fordi de var på arbeid hele dagen – eller de var analfabeter. Selv om barna deres nok i høy grad kunne trengt å få et måltid mat også, så var de likevel veldig glade for den hjelpen vi kunne gi med å betale for en lærer.

Ved Dagsenteret i Ryali har vi  48 fadderbarn.

Ved Dagsenteret i Narendrapuram har vi 112 fadderbarn.

Ved Dagsenteret i Ubalanka-Lanka er det ca. 40 barn hvorav 27 er fadderbarn.

Ved Dagsenteret i Kattunga er det ca. 50 barn hvorav 38 er fadderbarn.

Ved Dagsenteret i Lolla er det 12 fadderbarn.

Ved Dagsenteret i Ramanuti Meraka har vi ca. 45 barn hvorav 14 er fadderbarn.

Ved Dagsenteret i Tadipudi  har vi ca. 40 barn hvorav 1 fadderbarn.

Under turen vår til India i 2013 kom det mange forespørsler om støtte til barn fra ekstremt fattige familier. Vi besluttet da å opprette en venteliste for disse. Pr  januar 2014, er det 100 barn på denne listen.  Disse støtter vi i dag med kr 50,- pr barn pr. måned.

Disse 100 får ett måltid om dagen og hjelp med lekselesing.