Dagsentre

slider_dagsentre

Anna Ministries driver i dag (2020) 8 dagsentre i forskjellige landsbyer med tilsammen ca 300 fadderbarn. I tillegg driver vi et dagsenter i Avidi ved hjelp fra Birkeland skole, hvor vi ikke har faddere til enkeltbarn, men hvor vi støtter en gruppe barn opp til 6. klasse. Vi støtter også et dagsenter i Ravulapalem hvor det heller ikke er faddere til enkeltbarn, men hvor lederene plukker ut de mest vanskeligstilte til å få støtte i en periode. 

Dagsentrene er plassert i landsbyer nær Ubalanka. Dagsentrene ledes av en eller to personer som vi kjenner som varme og fine mennesker. Barna ved dagsentrene får hjelp med leksene av en lærer/kvalifisert person, og de får to måltider om dagen.

Grunnen til at vi opprettet dagsentre på steder hvor vi ikke har fadderbarn, var ganske enkelt at landsbybeboerne kom til oss og bad oss betale for en lærer som kunne hjelpe barna deres med leksene. Foreldrene var ofte ikke istand til å hjelpe barna med skolearbeidet fordi de var på arbeid hele dagen – eller de var analfabeter. Selv om barna deres nok i høy grad kunne trengt å få et måltid mat også, så var de likevel veldig glade for den hjelpen vi kunne gi med å betale for en lærer.

Dagsenterene ligger i henholdsvis:  Ryali, Narendrapuram, Lanka, Kattunga, Lolla, Ramanuti Meraka, Tadipudi  og Ubalanka. På disse dagsenterene er det tilsammen ca 300 fadderbarn.

I tillegg har vi som nevnt over, et dagsenter i Avidi og et i Ravulapalem hvor vi støtter hele gruppen under ett.

Lederen for dagsenteret i Ravulapalem ba om hjelp fordi barna i området der lever under stor fattigdom og mye kriminalitet.

Vi har også noen barn som står på venteliste og som håper inderlig på å få fadder. Vi betaler noe for disse barna slik at de får ett måltid om dagen og hjelp med lekselesing.