Barnehjem

orphanage__barnhjem_annaministries

Ubalanka

Takket være sponsorer og gode støttespillere, er barnehjemmet i Ubalanka en velsignelse for mange barn og voksne.

Ca. 90 barn får sine måltider og utdanning i Ubalanka. Alle barna kommer fra familier med problemer, og mange har mistet en eller begge foreldre.

Barna kommer fra svært fattige familier med problemer. Mange av dem har mistet en eller begge foreldre. Har du mulighet til å hjelpe?

For kr. 300,- pr. måned får hvert barn det som trenges av mat, klær og skolemateriell. De får også hjelp til lekselesing med lærer hver dag, noe vi anser svært viktig fordi mange har foreldre som er analfabeter.

Alle innsamlede midler går uavkortet til arbeidet i India. Anna Ministries har ingen administrative kostnader som betales av innsamlede midler.

Våre reiser til India betales privat.