Eldreomsorg

slider_eldreomsorg

Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen!

India har ikke noe trygdesystem for fattige, eldre og syke. De som ikke har familie som støtter dem, er helt avhengig av venner og naboer.

I Ubalanka og de landsbyene hvor vi har daghjem, har vi også annenhver uke utdeling av ris og litt grønnsaker til fattige eldre. De får også tøy to ganger i året.

Eldre kvinne som får mat hos oss