Menighetsarbeid

slider_menighet

De gode nyhetene ut til folket!

Anna Ministries støtter 22 kirker hvor 4 av kirkene er i såkalte stammeområder.

Anna Ministries støtter 18 pastorer økonomisk med ca. kr. 130,- pr. måned til hver. Dessuten støtter vi 4 pastorer/evangelister som har reist til stammeområder, med ca. det dobbelte. Ellers er det jo meningen at de skal leve av tiende/gaver fra menigheten, men i og med at menigheten er liten og medlemmene veldig fattige, er det vanskelig å greie seg uten noe mer støtte.

Noen av pastorene i Anna Ministries har ansvar for menigheter i flere små landsbyer. Der er ingen store kirkebygg. Men det er levende menigheter – med mange barn som går jevnlig på søndagsskole.