Menighetsarbeid

slider_menighet

De gode nyhetene ut til folket!

Anna Ministries støtter 33 pastorer hvorav 6 av jobber i såkalte stammeområder. 

Anna Ministries støtter 27 pastorer økonomisk med ca. kr. 220,- pr. måned til hver. Dessuten støtter vi 6 pastorer/evangelister som har reist til stammeområder, med ca. det dobbelte. Ellers er det jo meningen at de skal leve av tiende/gaver fra menigheten, men i og med at menigheten er liten og medlemmene veldig fattige, er det vanskelig å greie seg uten noe mer støtte.

Flere av pastorene i Anna Ministries har ansvar for mer enn en menighet.  Der er ingen store kirkebygg, men det er levende menigheter – med mange barn som går jevnlig på søndagsskole.