Om Anna Ministries

church_704

Anna Ministries er en stiftelse (registrert i India i 1999) som er beskjeftiget med hjelpearbeid med et primært fokus på barn, fattige og syke. Senteret vårt som arbeidet drives fra ligger i landsbyen Ubalanka nær byen Rajahmundry i India. I tillegg har vi dagsentre i flere andre landsbyer.

Styret i Norge består av Solfrid Svendsen, Mona Helene Ramstad,  Andreas Stangenes, Harald Øksnes og Oddbjørg Sørli.

Anna Ministries er fra 2009 registrert i Brønnøysundregistrene som en forening i Norge
med organisasjonsnr. 992 238 313.

Kontonummeret vårt er: 6321.05.02124.

Hvorfor navnet Anna Ministries

Mange har spurt oss hvorfor stiftelsen heter Anna Ministries – hvorfor Anna?   Dette navnet ble valgt fordi moren til Solfrid heter Anna.  Videre ønsket vi å ha et bibelsk tilsnitt til navnet – og Lukas forteller om profetinnen Anna (i kap.2)

Fadderordningen

Vi har norske faddere til mange av de barna Anna Ministries hjelper i India. Alt av penger som kommer inn via fadderordningen går uavkortet til barna. Det er behov for flere faddere. Flere barn står på liste for å motta støtte slik at de kan ta seg en utdanning. Vi og barna svært takknemlige for alle som vil være med å støtte. Se her for mer informasjon.

Hjelp til selvhjelp

Vårt ønske er at Anna Ministries skal gi hjelp til selvhjelp. Derfor hjelper vi fattige barn i vårt område med skolegang og utdannelse. Fattige kvinner får mulighet til å ta et sykurs og hjelp til å kjøpe egen symaskin når sykurset er avsluttet slik at de kan begynne å sy for andre. På denne måten får de ei grei inntekt.

Litt historikk:

Under et besøk i landsbyen Ubalanka i India i 1997, møtte vi Mrs. Krupavathi og hennes sønn og svigerdatter.  Fru Krupavathi hadde vært rektor på barneskolen i landsbyen.  Hun var nå pensjonert, og hadde 3 fattige barn som hun tok seg av, boende hos seg.  Fru Krupavathi og hennes sønn, Mr. I.E. Kumar, en ung mann på ca. 26 år, hadde lenge ønsket å ta seg av flere av de mange fattige barna i området, men hadde ikke hatt midler. – Ordene fra Matteus 25 stod klart for oss:

«For jeg var sulten og dere ga meg mat, jeg var tørst og dere ga meg drikke, jeg var fremmed og dere tok imot meg, jeg var uten klær og dere kledde meg, jeg var syk og dere så til meg,  jeg var i fengsel og dere besøkte meg».

Vi inngikk da avtale med dem om at vi skulle sende kr. 2.000 pr. måned fra Norge.  Det skulle dekke utgiftene for 20 barn i en måned.  Etter en tid ble støtten utvidet til å gjelde 30 barn – og pr idag støttes ca 300 barn gjennom vår fadderordning.

Endel av barna var foreldreløse, og vi kom i behov av en bygning.  Vi fikk kjøpt ei tomt, og barnehjemmet ble bygd, innviet og tatt i bruk i 1999. I 2018 ble arbeidet med barna lagt om og driften av barnehjemmet ble avviklet. Les mer om dette på siden “Senteret vårt i Ubalanka”.

Etterhvert var det flere her hjemme som kontaktet oss og ønsket å bli faddere eller støtte oss økonomisk. På den måten har vi kunnet utvide arbeidet til også å inkludere:

 • Dagsentere i landsbyene omkring Ubalanka.
 • Årlige sykurs over 10 måneder for fattige kvinner uten inntekt og utdannelse.
 • Årlige bibelskolekurs over 10 måneder.
 • Litt økonomisk støtte til en del fattige pastorer/evangelister/menigheter.
 • Medisinsk hjelp til spedalske og hivsmittede.
 • Diverse operasjoner.
 • Nødhjelp/katastrofehjelp i forbindelse med for eksempel flom og brann.
 • Utdeling av ris og grønnsaker til en del blinde og gamle/syke

Arbeidet har endret seg etter hvert som behovene har endret seg. Vi har drevet en klinikk og to skoler, men disse er nå nedlagt:

 • Poliklinikk / Mor-barn klinikk –  Alm. konsultasjoner – Forebyggende virksomhet (åpnet september 2009). Klinikken ble avviklet i 2018
 • Barneskole (kristen) fra Kindergarten til 4. klasse (Telugu). Denne ble nedlagt i 2015.
 • English medium School (kristen) fra Kindergarten til 5. klasse. Denne ble nedlagt i 2015.