Nødhjelp

slider_nodhjelp

Vi mottar til tider rop om hjelp fra mennesker som opplever brann, oversvømmelser og andre akutte ulykker.

De fattigste i India har ikke råd til å betale noen form for forsikring. Når ulykker og naturkatastrofer inntreffer, er de alltid de mest sårbare.

Områder ved elveleiene blir gang på gang hjemsøkt av flom, og ofte herjer store cykloner om høsten. Barnehjemmet og noen av dagsentrene har ved enkelte anledninger vært i bruk som nødhjelpstasjon.

Som eksempel kan nevnes at det har vært kraftige cykloner i Andra Pradesh, i nærheten av “våre” områder. Flere hundre tusen mennesker har blitt berørt, og mange  “huts” (småhus) har falt sammen. Ved slike anledninger har vi fått forespørsel om å hjelpe og sammen med faddere og venner har vi kunnet bidra med nødhjelp i form av mat og drikkevann.

Et tidligere fadderbarn opplevde at familiens hytte (bolig) brant helt ned til grunnen og de mistet absolutt alt de eide. Fadderen samlet inn penger og vi kunne kjøpe inn alt de trengte. Dette betydde utrolig mye for denne familien.

Under koronatiden i (sommer 2020) har vi fått forespørsel om ekstra støtte til mat. Også her har faddere og venner trått til slik at vi har kunnet bidra med mat til de mest vanskeligstilte i denne perioden.

nodhjelp1