Bibelskole

slide_bibelskole

Undervisning i Ordet.

I 2001 startet Anna Ministries med faste 10 måneders bibelkurs.

De aller første bibelskoleelevene var pastorer som allerede hadde dannet små menigheter, men som var uten særlig kunnskap om Bibelen – og derfor trengte sårt til opplæring.

Kampanjer

I løpet disse 10 månedene arrangeres det 3-4 kampanjer, det evangeliseres i fjerne landsbyer hvor Hinduismen står sterkt. I mange landsbyer får de for første gang høre om Jesus Kristus. Traktater og Ny Testamenter blir delt ut.

4 av studentene fra klassen i 2002 har reist tilnærmet 400 engelske mil nord for Ubalanka og bosatt seg der for å gi evangeliet til landsbyer som aldri før har hatt besøk av kristne misjonærer. To av disse pastorene er unge menn som har konene med seg. (Det er ikke uten risiko å ferdes eller bosette seg i disse områder: I mars 2004 ble 18 mennesker drept av opprørere).

En av studentene fra klassen av 2003, en eldre mann ca 80 år, bestemte seg for å evangelisere rundt i stammeområdene. Han solgte kua si (vannbøffel), det var alt han eide, og kjøpte en megaphone/ropert. Takket være ham, er mange kommet til tro og frelse. 3 mennesker som kom til tro gjennom hans evangelisering, gikk på vår bibelskole i 2004. 2004 var også det året kvinner fikk mulighet til å delta på bibelskolen.

På bibelskolen lærer elevene også litt om religion og kultur i andre land – og de har også fokus på sang og musikk.

Anna Ministries støtter idag 18 pastorer økonomisk med et mindre beløp (ca. kr. 130 til hver). De 4 vi har i stammeområdene får ca. det dobbelte.