Bibelskole

slide_bibelskole

I 2001 startet Anna Ministries med faste 10 måneders bibelkurs.

De aller første bibelskoleelevene var pastorer som allerede hadde dannet små menigheter, men som var uten særlig kunnskap om Bibelen – og derfor trengte sårt til opplæring.

Bibelskolen går over fire dager i uken i 10 måneder. Grunnen til at det er skole bare fire dager i uken er at de fleste jobber ved siden av for å tjene til livets opphold. Bibelskolen er gratis og de får servert mat og forfriskninger også gratis.

I løpet av de 10 månedene arrangeres det et par kampanjer hvor studentene evangeliserer i landsbyer der myndighetene tillater det. Noen steder får de for første gang høre om Jesus Kristus. Traktater og Ny Testamenter blir delt ut.

På bibelskolen lærer elevene også litt om religion og kultur i andre land – og de har også fokus på sang og musikk.