Skoler

slider_skole_

Utdanning er viktig for at barna skal ha en mulighet for å komme ut av den dype fattigdommen som mange lever i.

I Ubalanka driver vi nå Anna Telugu school. Dette er en liten barneskole hvor vi har ca. 110 elever. Denne skolen startet i juni 2002.

I juni 2008 ble Anna Talent school åpnet i landsbyen Lolla. Dette er også en barneskole, og all undervisning foregår på engelsk (English Medium School).

De barna som har foreldre som har økonomi til det, betaler skolepenger, og vi håper at skolene til slutt blir selvkjørende økonomisk. Anna Ministries betaler for sine barn.

Bilde øverst  er fra Anna Telugu School i Ubalanka. Det er en veldig enkel, men trivelig skole.

Etter å fullført 10 klasse, som egentlig alle barn skal i India nå, så har noen av elevene våre gått videre på 2-årig Intermediate (gymnas) og en sjelden gang college. Vi ønsker å hjelpe de fleste til en yrkesrettet utdannelse der de har mest sjanse til å få jobb. All skolegang etter 10. klasse, evt. Intermediate, må det betales for, og det er svært sjelden at barnas familie har anledning til å bekoste dette. Til vår store glede ser vi at det ofte er et ønske hos fadderne at deres barn får en utdannelse og at de er villige til å være med å betale denne.

Foreldrene til mange av skolebarna er analfabeter og svært fattige. De fleste vil nå gjerne at barna skal gå på skole og få utdannelse. Selv har de arbeidet på rismarkene fra de var barn. De ønsker et bedre liv for barna sine, og at barna skal være istand til å ta seg godt av dem når de blir gamle.

 

lollastaff

Dette er lærerstaben ved skolen i Lolla. Nr. 2 fra venstre er vår rektor, Mr. Prabhadar Bir.

Her er en klasse med kvinner klare til å starte med 10 mnd sykurs. Etter avsluttet kurs, har de mulighet til å sy for å tjene penger.

photos from ats lolla on the occasion of childrens day 2011 4

Her feirer barna ved skolen i Lolla(Anna Talent School) Barnas Dag 2011. Skolebygningen i bakgrunnen.

Barnas dag i India er 14. november. Dette er fødselsdagen til tidligere statsminister og far til Indira Gandhi, Jawal Lal Nehru. Denne dagen feires av alle barn over hele India.
Barna gikk i gatene i Lolla med plakater som fortalte om hvor viktig det er med utdannelse og med oppfordring til foreldre om å sende barna på skole.