Kongens fortjenestemedalje

Kongens fortjenestemedalje til Sol!

Kongens fortjenestemedalje til Sol!

Vår egen Sol fikk seg en overraskelse da ordføreren dukket opp som den “hemmelige gjesten” og kunne overekke Kongens fortjenestemedalje. 23. august 2013 ble det avholdt et stort bursdagsselskap for Sol og søsteren Rigmor da de nå er blitt henholdsvis…