AnnaMinistries

Tur til Ubalanka 2014

9. februar reiste vi 7 personer til Ublanka, India. 3 fra styret i Anna Ministries; Solfrid Svendsen, Kari Justvik og Mona Helene Ramstad og 4 fra familien Killi som har vært faddere hos oss gjennom mange år. (Dette er mamma…